سفارش دهنده: ‌اسنپ‌فود
تولید شده در آژانس خلاق کلاکت
.
کارگردان: حسین افشاری
تیم خلاقیت:سامان صحیح و علی احمدی
مدیر فیلمبرداری: محمدعلی موحد
مدیر تولید: پوریا سپاهی
تدوین: علی دولت آبادی
مدیر پروژه: مهرنوش نیک‌خواه