سفارش دهنده: ‌اویلا
تولید شده در آژانس خلاق کلاکت
.
کارگردان: علی دولت‌آبادی
مدیر هنری: سعید مهدی
مدیر فیلمبرداری: علی دولت آبادی
مدیر تولید: فرشید عسگری، پوریا سپاهی
تدوین: علی دولت آبادی
مدیر پروژه: مه‌کامه کامی