Tag Archives: برند

آشنایی با اهمیت معماری برند در دیجیتال مارکتینگ

آشنایی با اهمیت معماری برند در دیجیتال مارکتینگ یک ساختار سازمان یافته از برندهای فرعی و بسیاری از دیگر پیشنهادات مربوط به برند را معماری برند می نامند. معماری که مربوط به برند است مانند شجره خانوادگی می باشد. شما برند اصلی تان را مشخص می کنید و روابط آن را دیگر برندها تعیین می […]

8 نکته مهم در ایجاد و توسعه صدای برند

یکی از نکات کلیدی برای موفقیت کسب و کار توسعه صدای برند می‌باشد. امروزه تنها استفاده کردن از تبلیغات و شعار، تاثیرگذار نمی‌باشد. شعار به تنهایی سطحی و بدون تاثیر است. به همین دلیل امکان دارد که به زودی در ذهن مخاطب کمرنگ گردد. شما برای اینکه توسعه برند خود را رقم بزنید باید به […]