Tag Archives: ترند تبلیغاتی در دوران کرونا

ترندهای جدید تبلیغاتی در دوران کرونا چیست؟

ترندهای جدید تبلیغاتی در دوران کرونا چیست؟ از زمانی که ویروس کرونا گسترش پیدا کرده، بسیاری از سازمان ها را تحت تاثیر خود قرار داده است. در بسیاری از سازمان ها این تاثیر جلوه منفی داشته و درآمد آنها را کاهش داده است. بر همین اساس هر یک از سازمان ها و شرکت ها برای […]