Tag Archives: دیجیتال مارکتینگ

استراتژی تبلیغات در دیجیتال مارکتینگ( 10 نکته مهم که باید بدانید)

استراتژی تبلیغات در دیجیتال مارکتینگ ( 10 نکته مهم که باید بدانید) برای اینکه کسب و کارهای اینترنتی را رونق ببخشید به استراتژی خاصی نیاز دارید. نکات زیادی در مورد استراتژی تبلیغات در دیجیتال مارکتینگ وجود دارد که هر یک از آنها را باید بشناسید و جهت بازاریابی کسب و کار خود به کار بگیرید. […]

آشنایی با اهمیت معماری برند در دیجیتال مارکتینگ

آشنایی با اهمیت معماری برند در دیجیتال مارکتینگ یک ساختار سازمان یافته از برندهای فرعی و بسیاری از دیگر پیشنهادات مربوط به برند را معماری برند می نامند. معماری که مربوط به برند است مانند شجره خانوادگی می باشد. شما برند اصلی تان را مشخص می کنید و روابط آن را دیگر برندها تعیین می […]