Tag Archives: صدای برند

8 نکته مهم در ایجاد و توسعه صدای برند

یکی از نکات کلیدی برای موفقیت کسب و کار توسعه صدای برند می‌باشد. امروزه تنها استفاده کردن از تبلیغات و شعار، تاثیرگذار نمی‌باشد. شعار به تنهایی سطحی و بدون تاثیر است. به همین دلیل امکان دارد که به زودی در ذهن مخاطب کمرنگ گردد. شما برای اینکه توسعه برند خود را رقم بزنید باید به […]